Ar ko sākt?


Patiess prieks, ka esi izvēlējies pievienoties CrossFit komūnai!
Šajā sadaļā iekļautās norādes noteikti palīdzēs labāk orientēties turpmāk veicamajās darbībās.

CrossFit saviem biedriem piedāvā iespēju piedalīties kvalitatīvos, plānveida treniņos, kas
nokomplektēti no 12-14 cilvēkiem un noris sertificētu treneru pavadībā. Tā kā CrossFit, savā
daudzveidībā, ir ļoti piemērojams dažādas fiziskās sagatavotības līmeņu pārstāvjiem,
grupas NETIEK dalītas pēc principa – vīrieši/sievietes, pieredzējuši/nepieredzējuši, līdz 25 gadu
vecumam/pēc 50 gadu vecuma utt. Visi interesenti, atbilstoši savām spējām, plecu pie pleca,
darbojas vienas grupas ietvaros – individuāli piemērotu intensitāti un slodzi regulē treneris.
Lai gan CrossFit paredzēts VISIEM, pirms uzsāc savas gaitas kā mūsu biedrs, ir nepieciešams
neliels sagatavošanās posms. Tieši tādēļ aicinām izlasīt zemāk redzamos punktus:
Nodarbiiba