Pieejamie nodarbību veidi


1.CrossFit Basics – domājot par mūsu jaunajiem biedriem, esam izveidojuši speciālu nodarbību programmu, kā ietvaros, padziļināti
tiek pasniegts sarežģītāko elementu tehniskais izpildījums, kā arī, pastiprinātā uzraudzībā, apgūtie elementi pielietoti pie mēreni
augstas intensitātes. Rekomendējams aizvadīt vismaz 10 CrossFit Basics nodarbības, pirms uzsākt tradicionālos CrossFit grupu
treniņus (apmeklēt WOD nodarbību grupas). Šo nodarbību, kā atkārtojuma ciklu, var izmantot arī biedri, kas pēc ilgāka
pārtraukuma, atsāk apmeklēt mūsu sporta zāli.

2.WOD (workout of the day) – klasiskā CrossFit nodarbība, dalībniekiem, kas izgājuši apmācības kursu. Stundu gara nodarbība,
kas veidota, kombinējot 3 elementus – svarcelšanu, ķermeņa svara kustības un izturības uzdevumus. Klasiski, nodarbības uzbūve
sastāv no iesildīšanās daļas, spēka vai iemaņu attīstīšanas daļas un augstākas intensitātes noslēdzošā uzdevuma, kas var variēt
no ļoti īsa, līdz pat 20 minūšu garam kompleksam. Visi uzdevumi ir pielāgojami atšķirīgai fiziskajai sagatavotībai, atvieglojot
sarežģītākos vingrinājumus un pakāpeniski progresējot to izpildē.

3.Breakfast Club - 45 minūšu gara nodarbība no rītiem, ar uzsvaru uz ķermeņa svara kustībām (iespējams apmeklēt bez
iepriekšējas pieredzes)
. Nodarbības uzbūvē dominē vidējas un augstas intensitātes uzdevumi, kas būs lieliska kombinācija
dienas iesākumam, iesaistot visas ķermeņa muskuļu grupas.

4.Core & Stretch – 45 minūšu gara nodarbība no rītiem, ar uzsvaru uz lokanības un ķermeņa vidusdaļas muskulatūras attīstīšanu
(iespējams apmeklēt bez iepriekšējas pieredzes). Nodarbības galvenais mērķis ir pamodināt ķermeni no rītiem, praktizējot
mobilitātes un lokanības vingrinājumu kompleksus, kā arī nostiprinot korsetes muskulatūru. Nodarbības intensitāte variē starp
zemu un mērenu.

5.Mobility (specializācijas nodarbība) – šī nodarbība radīta, lai palīdzētu uzlabot ķermeņa lokanību un mobilitāti, kas ikdienas
treniņu režīmā lieliski pārnesās precīzu un drošu kustību mehānikā. Mobility vingrinājumu programma lieti noderēs arī kā muskuļu
atjaunojoša aktivitāte, pēc darbīgas treniņu nedēļas.

6.Gymnastics (specializācijas nodarbība) – šī nodarbība fokusējas uz vingrošanas (ķermeņa svara kustību) iemaņu un spēka
attīstīšanu, lai ilgtermiņā progresētu sarežģītāku elementu izpildē.

7.Olympic Weightlifting (specializācijas nodarbība) – uz svarcelšanas spēku un tehnisko iemaņu attīstīšanu bāzēta nodarbība.
Palīdzēs padziļināti attīstīt drošu kustību mehāniku raušanas un grūšanas vingrinājumos.

8.Open Gym - iespēja individuāli aizvadīt treniņu, izmantojot sporta zālē pieejamo inventāru. Open gym treniņus iespējams aizvadīt
arī paralēli grupu norisei. Nodarbībām pieteikšanās kalendārā – obligāta.

9.Skill & Drills (papildus attīstība) - 4 nodarbību cikls (1 nodarbība nedēļā), specifisku vingrinājumu apgūšanai. Ja Tev sagādā
grūtības kāds specifisks vingrinājums, bet ar WOD nodarbībās veltīto laiku nepietiek, lai pilnvērtīgi to attīstītu – esam radījuši īpašu
nodarbību tieši Tev. Nodarbība ilgs 45 minūtes, kuru laikā, izmantojot atbilstošas progresijas, centīsimies pilnveidot Tavu tehnisko
izpildījumu un veidot izpratni par konkrētās kustības atslēgas punktiem. Katru mēnesi fokusēsimies uz citu vingrinājumu. Ciklam
jāpiesakās mēneša sākumā.

10.Privātie treniņi - nodarbības, kuru ietvaros ar Jums individuāli strādā treneris, atbilstoši Jūsu vēlmēm un mērķiem, sastādot
specializētu programmu un kontrolējot tās izpildi. Privātie treniņi ir lielisks veids kā optimizēt nodarbību tieši Jūsu vajadzībām
un sasniegt uzstādīto mērķi vēl ātrāk.

Privātie treniņi īpaši rekomendējami:
1) ja ilgāku laika periodu neesi nodarbojies ar sportu;
2) ja gatavojies sacensībām vai nodarbojies ar augstu sasniegumu sportu;
3) ja atgūsties pēc traumas.

Lapu izgatavoja: kristine.legzdina@va.lv , evelina.abolina@va.lv